Do oprav památek se bude v Kroměříži investovat i v příštím roce

| 20.11.2007 |

Kroměříž – Kroměřížská radnice se bude i v příštím roce ucházet o finanční prostředky z Programu regenerace městských památkových rezervací. Už nyní město vybralo objekty, do jejichž oprav by bylo třeba v příštím roce investovat. Tak jako v uplynulých letech na seznamu figurují městské, církevní i soukromé objekty.

Zastupitelstvo města Kroměříže ve čtvrtek 15. listopadu schválilo návrh Programu regenerace pro rok 2008. Podle něj by se mohl v příštím roce dočkat oprav městský dům č. p. 33 na Velkém náměstí, čtyři památkově chráněné domy v majetku fyzických a právnických osob a také kostel P. Marie, chrám sv. Mořice a kostel sv. Jana Křtitele. „Jde o každoroční stanovení základního požadavku vůči Ministerstvu kultury České republiky tak, aby tento ústřední orgán mohl stanovit objem požadavků za celou republiku a následně provést redukci těchto požadavků se stanovením limitu pro jednotlivé žadatele,“ vysvětlil Jan Slanina, předseda radniční komise pro architekturu města regeneraci a rozvoj městské památkové rezervace. Podle něj bude tento materiál na základě konečného stanovení prostředků z ministerstva upřesněn a teprve podle konkrétní výše příspěvků bude stanoven i rozsah prací.

Program regenerace Městské památkové rezervace zahrnuje městské, církevní i soukromé objekty a každý subjekt se na opravách finančně podílí. „Každoročně se snažíme využívat dotace poskytované ministerstvem kultury na opravy v městských památkových rezervacích. Jejich čerpání je však vázáno přísnými pravidly,“ uvedl místostarosta města Kroměříže Petr Sedláček.

O výběru jednotlivých objektů rozhoduje zastupitelstvo, které také musí významnou částkou přispět z rozpočtu města. Poměr investic je přitom v rámci programu jasně stanoven podle toho, kdo je vlastníkem památkového objektu. „Je-li jím radnice, musí se na financování oprav podílet nejméně padesáti procenty. Stát může poskytnout maximálně padesát procent, většinou však jeho příspěvek bývá nižší,“ vysvětlil Sedláček. Pokud je majitelem opravované památky soukromá osoba, její minimální podíl činí čtyřicet procent. Stát pak přispívá maximálně padesáti procenty a radnice do oprav musí vložit nejméně deset procent nákladů. „V případě, že je opravovaný objekt v majetku církve, stát může formou dotace poskytnout až 70 procent. Město ze svého rozpočtu dává minimálně 20 procent a alespoň deseti procenty se musí na opravách podílet vlastník. Vzhledem k tomu, že církev zpravidla nemá dostatek prostředků na rekonstrukci svých památek, často přispíváme na úhradu církevního podílu i my,“ dodal místostarosta.

Sdílejte článek

Tisknout článek