Další kroměřížský unikát: první mateřská škola na světě v síti Bezpečných škol

| 27.05.2011 |

Kroměříž – Když město Kroměříž před jedenácti lety podalo oficiální žádost o zapojení do světové sítě Bezpečných komunit a zavázalo se tím, že do patnácti let o 30 procent sníží počet úrazů na svém území, nikdo zřejmě netušil, jakých úspěchů na tomto poli za jednu dekádu dosáhne. Nejen že se stalo evropským průkopníkem sítě Bezpečných komunit, prim hraje i v případě souvisejícího projektu Bezpečná škola. Je totiž jediným evropským městem, které má mezi Bezpečnými školami zapsány hned čtyři školská zařízení. A ani to není vše, v úterý 24. května bude od 14 hodin do této výjimečné společnosti zařazena i kroměřížská Mateřská škola Štítného – jako první zařízení předškolního typu na světe.

V čem kroměřížský úspěch v projektech Bezpečná komunita a Bezpečná škola, nad nimiž dohlíží přímo Světová zdravotnická organizace (WHO), spočívá? Podle radní Jarmily Číhalové je to díky mnohaleté a systematické práci. „Od roku 2000 pracuje město Kroměříž na realizaci projektu Bezpečná komunita, jehož smyslem a cílem je snížit počet a závažnost úrazů v populaci. Už v roce 2003 jsme od WHO obdrželi stejnojmenný oficiální titul, který je důkazem, že jsme splnili přísná kritéria stanovená WHO. Do tohoto projektu je zapojena celá řada subjektů a partnerů a zásadní roli zde hrají právě základní a mateřské školy,“ prozradila Jarmila Číhalová, podle níž úspěch spočívá v dlouhodobé práci s dětmi. „Od předškolních tříd až do posledních ročníků základních škol je učíme, jak postupovat, aby nezpůsobily úraz sobě ani druhým, a jak si poradit v případech, kdy již nějaký úraz vznikl. V průběhu posledních let jsme učinili celou řadu opatření v dopravě, například zklidňování dopravy pomocí retardérů, kruhových objezdů, máme osvětlené přechody pro chodce, realizujeme osvětové kampaně, vydáváme propagační materiály zaměřené na prevenci úrazů a v neposlední řadě se snažíme problematiku úrazů prezentovat i v celé řadě akcí pro veřejnost,“ přiblížila základní aktivity Jarmila Číhalová. Podle ní je raritou už pouze to, že se v rámci Evropy nacházejí v jednom městě hned čtyři Bezpečné školy (ZŠ Zachar - 2005, ZŠ Slovan - 2008, ZŠ u Sýpek a ZŠ Komenského - 2010). „Dnes k nim přibude Mateřská škola Štítného a stane se první Bezpečnou mateřskou školou na světě. Slavnostní designace za účasti docentky Veroniky Benešové z Centra protiúrazové prevence se uskuteční od 14 hodin v prostorách školky,“ dodala Jarmila Číhalová.

A závěrem ještě jedna důležitý informace. Z podrobných statistik úrazů za poslední dekádu vyplývá, že město Kroměříž již s pětiletým předstihem naplnilo svůj závazek vůči projektu Bezpečná komunita a již dnes se podařilo počet úrazů o třicet procent snížit.

Sdílejte článek

Tisknout článek