Další kroky při přípravě Zdravotního plánu města

| 10.10.2016 |

Zdravé město Kroměříž již několik měsíců pracuje na přípravě vlastního Zdravotního plánu, jenž je logickým pokračováním projektu Bezpečná komunita, díky kterému se podařilo snížit úrazovost obyvatel města.

Pracovní skupina, jejíž členy jsou i odborníci na zdravý životní styl a pohybové aktivity, byla na svém posledním setkání, které se uskutečnilo před několika dny na Městském úřadě v Kroměříži, seznámena s podrobnou Analýzou zdravotního stavu obyvatelstva v Kroměříži.

„Při tvorbě podrobné analýzy byla data čerpána z projektu Bezpečná komunita a jejich sběr probíhal v letech 2003-2013“, vysvětlila Kateřina Janovská z Národní sítě podpory zdraví, z.s.

Nejpřekvapivějším výsledkem z výše zmíněné statistiky byl strmý nárůst pacientů v alergologických ambulancích v Kroměříži, který vysoce překračuje průměr České republiky.

Pracovní skupina Zdravotního plánu poté v návaznosti na zjištěné výsledky podrobné analýzy vybrala šest oblastí podpory zdraví: 1. zdravý životní styl, 2. zdraví mladých, 3. zdravé místní životní podmínky, 4. neinfekční nemoci, 5. zdravé stárnutí a 6. duševní zdraví.

„Nyní se musí společně vytyčit cíle, kam budou vybrané oblasti směřovat. Z toho vyplyne harmonogram aktivit, které bude třeba městem podpořit“, sdělila Dagmar Velísková, koordinátorka Zdravého města.

„Důležitost přípravy Zdravotního plánu vidím v tom, že nás systematicky povede ke zlepšování podmínek pro zdraví občanů Kroměříže. Výsledek přípravy bude určitě prezentován na veřejném slyšení s občany, kde bude představena jak analytická část, která přiblíží, jak jsme na tom zdravotně, tak navrhované aktivity ke zlepšení zdravotního stavu, které budou moci občané ještě doplnit“, doplnil místostarosta města Kroměříž Pavel Motyčka.

Sdílejte článek

Tisknout článek