Co nejvíce trápí studenty v našem městě?

| 16.11.2016 |

Příležitost sdělit a prodiskutovat nejpalčivější problémy, které trápí studenty středních škol v našem městě, dostanou delegáti středoškolských parlamentů na setkání se zástupci vedení města Kroměříž v rámci Studentského fóra.

Během veřejného setkání v rámci místní Agendy 21 pod názvem „10 P - Desatero problémů Kroměříže očima mladých“ se studenti kroměřížských středních škol budou moci vyjádřit k dílčím projektům, ale také k nedostatkům ve městě či v regionu.

Účastníci Studentského fóra, které pořádá Zdravé město Kroměříž, tak mají možnost sestavit „desatero problémů“, které město nejvíce trápí.

Setkání se uskuteční v pondělí 21. listopadu 2016 od 9.30 do 12 hodin v prostorách Klubu Starý pivovar Kroměříž.

Pokud Vás zajímají názory a postřehy mladé generace, jste všichni srdečně zváni!

Sdílejte článek

Tisknout článek