Cenu města Kroměříže získal Jan Štěpánek

| 16.09.2009 |

Kroměříž – Počínaje letošním rokem začíná kroměřížská radnice udělovat Cenu města Kroměříže. Toto ocenění má být výrazem poděkování města vyznaným osobnostem, které se přičinily o rozvoj a propagaci Kroměříže. A zastupitelé už také vybrali prvního nositele ceny. Ve čtvrtek 10. září schválili udělení ceny za rok 2009 panu Janu Štěpánkovi, učiteli Vyšší odborné školy pedagogické, který je dlouholetým sbormistrem mezinárodně úspěšného dívčího sboru této školy.

Cenu města Kroměříže uděluje zastupitelstvo jednou ročně za podstatný přínos pro město v nejrůznějších oblastech lidské činnosti a za činy hodné občanské pozornosti. „Mezi kroměřížskými občany jsou tací, kteří pro město a jeho věhlas udělali velmi mnoho nejen v národním, ale i světovém měřítku. Zatím jsme však neměli žádnou možnost, jak tyto osobnosti ocenit. Proto jsme se rozhodli, že každý rok udělíme cenu jedné významné osobnosti, která a se podle názoru spoluobčanů o dobré jména města nejvíce zasloužila,“ vysvětlil kroměřížský starosta Miloš Malý.

V průběhu roku občané radnici doručili několik návrhů, z nichž vedení města po zralé úvaze vybralo Mgr. Jana Štěpánka, a to za významný přínos pro město Kroměříž v oblasti kultury, rozvoje a propagace a za vzornou reprezentaci města na národní i světové úrovni. Sbor pedagogické školy patří k nejlepším v České republice, což dokládá dlouhá řada ocenění a prvních míst v prestižních pěveckých soutěžích. První místo si přivezl dokonce i z mezinárodní soutěže v Číně. „Jistě si ocenění města za svou práci a výsledky pěveckého sboru zaslouží,“ dodal starosta.

 

Profil:

Mgr. Jan Štěpánek se narodil v r. 1938. Po ukončení studií začal pracovat jako učitel na základních školách v okrese Kroměříž. Zde začal i s aktivní činností ve vedení dětských pěveckých souborů.

V r. 1971 mu bylo nabídnuto místo učitele a sbormistra ve SPgŠ Kroměříž po zesnulém sbormistru Vlastimilu Válkovi. Během krátké doby zde vytvořil nový pěvecký sbor. Díky obětavé práci se sbor propracoval na vynikající úroveň nejen mezi českými pěveckými sbory, ale postupně i na absolutní světovou špičku ve své kategorii. Sbor pod vedením Mgr. Jana Štěpánka dosáhl řady vítězství na českých i světových soutěžích. Z posledních let stojí za připomenutí:

MSF Pražské dny sborového zpěvu, Iuventus mundi cantat Olomouc, Festival historického zpěvu hradě Pecka, MF sborového umění Jihlava, MF akademických sborů Pardubice, HF pedagogických škol Krnov, MF romantické hudby Vlachovo Březí, MF Canti versi Praga, MF adventní a vánoční hudby s cenou Petra Ebena Praha, MSF a MSS v Německu, Rakousku, Slovinsku, Francii, Itálii, Španělsku, Belgii.

Vrcholem snažení pěveckého sboru jsou vítězství na světových olympiádách v Brémách v r. 2004 a v Xiamenu v Číně v r. 2006, kde získal celkem 3 ceny v kategorii ženských pěveckých sborů a trofej absolutního vítěze olympiády.

Kromě soutěží je významná i aktivita koncertní. Každoročně pořádá řadu koncertů k významným výročím. Nezanedbatelná je jeho spolupráce s městem Kroměříž. Pro děti a mládež pořádá výchovné koncerty a podílí se tak na estetickém rozvoji mladé generace.

Jan Štěpánek během své celoživotní pedagogické práce vychoval řadu učitelek mateřských škol, které rozvíjí činnost dětských sborů v moravském regionu.

Sdílejte článek

Tisknout článek