Bude jednat Velký tým Bezpečné komunity Kroměříž

| 11.06.2004 |

Ve středu 23. června 2004 od 14 hodin

 

se na Starém pivovaře, Prusinovského ul. (vedle radnice) – v místnosti „předsálí“

uskuteční

otevřené zasedání „Velkého týmu“ pro projekt Bezpečná komunita Kroměříž

 

Program:

1. Krátký přehled výsledků úrazovosti v městě KM v letech 2001- 2003

2. Informace o semináři Bezpečná škola a 13. mez. konferenci Bezpečných komunit

3. Další postup při realizaci projektu BK

4. Financování projektu v r. 2005, žádosti o granty

5. Diskuse, různé

 

Projekt Bezpečná komunita usiluje o zavedení dlouhodobého programu ke snížení úrazovosti v Kroměříži. Jeho základním dokumentem je Plán – akční plán, viz. příloha zprávy (zobrazuje se na stránkách Zdravého města www.mesto-kromeriz.cz/zdrave-mesto/).

Na zasedání „Velkého týmu“ 23.6.2004 bude vítán každý, kdo má zájem o účast v projektu Bezpečná komunita Kroměříž.

 

Sdílejte článek

Tisknout článek