Brožura lidem přináší důležité informace o odpadovém hospodářství města

| 21.12.2006 |

 

Kroměříž – Důležité informace týkající se městského odpadového hospodářství najdou obyvatelé Kroměříže v brožuře, kterou každoročně vydává zdejší radnice a zdarma ji distribuuje do všech domácností ve městě. Ročenka o odpadech obsahuje kompletní informace o systému sběru, separace a likvidace odpadu v Kroměříži včetně údajů o poplatcích, důležitých termínech mimořádných svozů či harmonogramů přistavování kontejnerů na objemný odpad.

Zřejmě nejpodstatnější informací pro obyvatele města je údaj o výši poplatku za odpady, který tak jako v loňském roce činí 492 korun. Beze změn zůstává i systém slev pro osoby starší sedmdesáti let, děti žijící ve společné domácnosti a pro studenty ve věku do 26 let, kteří jsou povinni předložit potvrzení o studiu na příslušné škole. Zlevněná sazba pro ně činí 372 korun. Občané mohou poplatek uhradit jednorázově v hotovosti i bezhotovostně k termínu 20. ledna, ve dvou pololetních splátkách v termínech do 20. ledna a 20. července, ale také v rámci pravidelných splátek SIPO.

Neméně důležité jsou údaje týkající se třídění odpadů. „Naší prioritou i nadále zůstává maximální snaha vytřídit využitelné složky odpadu a reagovat tak na pokračující obrovský nárůst jeho množství. Z novinek bych ráda upozornila zejména na nový systém zpětného odběru elektrospotřebičů a opět je třeba zdůraznit třídění všech plastů, tedy nejen PET lahví, které jsme zavedli v roce 2005,“ vysvětlila místostarostka Olga Sehnalová s tím, že v Kroměříži i nadále mohou občané třídit i papír, sklo či bioodpad.

V ročence Kroměřížané opět naleznou stručný popis nabízených služeb, časové harmonogramy mobilních kontejnerů na objemný odpad, vše potřebné o provozu sběrného dvoru, likvidaci automobilových vraků a řadu dalších užitečných informací. Samozřejmě nechybí ani kontakty na všechny instituce, které se v Kroměříži problematice odpadového hospodářství věnují, či odpovědi na často kladené dotazy občanů i podnikatelů.

.

Sdílejte článek

Tisknout článek