Beseda s Tyflocentrem (Evropský týden mobility)

| 04.10.2003 |

V úterý 16.9. pokračoval program Evropského týden mobility. Hostem Knihovny Kroměřížska byl pan Ing. Bohdan Milar z olomouckého Tyflo Centra. Besedoval s posluchači na téma „Dostupnost pro všechny“, jak se jeví nevidomým a slabozrakým. Poskytl informace týkající se spolupráce veřejné správy s odbornými a nevládními organizacemi při odstraňování bariér.

 

 

A tak jsme se mimo jiné dověděli, že nevidomí se v prostoru orientují podstatně jinak, než vidoucí. Jsou pro ně důležité takzvané vodící linie. Příkladem těch přirozených jsou fronty (zdi) domů a obrubníky chodníků. Vznikají paradoxní situace, kdy odstranění bariéry pro vozíčkáře, např. na přechodu, vytváří bariéru pro nevidomého. Je to technicky řešitelné pomocí naváděcích pruhů v dlažbě. A protože při rekonstrukci přechodů se obvykle předlažďuje část chodníku, nejde ani tak o navýšení nákladů jako o náročnější přípravu.

Mezi další velké problémy zařadil pan Milar velké prostory, např. náměstí. Zde jsou velkými pomocníky fontány a protože velká část postižených má zbytky zraku, pomáhají mnoha kontrastní linie na dlažbě. Stejný efekt oceňují i na schodištích, to je kontrastní zbarvení prvního a posledního schodu.

Technická zařízení jako různé zvukové majáčky, hlásiče, informační tabulky s brailovým písmem a pod. byly dalším tématem.

Během diskuse představil náš host hlavní organizace, které se věnují nevidomým a slabozrakým.

Jsou jimi:

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých (místní odbočky a střediska služeb ve větších městech)

a obecně prospěšné společnosti

Společnost pro ranou péči - zaměřená na předškolní děti

TyfloServis se sídlem v Praze – zaměřen na osoby později osleplé

TyfloCentra – samostatné společnosti v krajských městech. Mimo jiné poskytují služby související s odstraňováním bariér.

Díky shodě okolností mohl pan Milar během své návštěvy uvést do provozu nové zařízení Knihovny Kroměřížska – elektronickou lupu.

Sdílejte článek

Tisknout článek