Báňský úřad: stanovisko města a obcí při rozhodování respektujeme

| 18.03.2011 |

Kroměříž, Ostrava - První konkrétní kroky učinilo nové vedení kroměřížské radnice ve věci problematiky hliniště cihelny v místní části Vážany. Na únorové veřejné debatě s místními občany starostka Daniela Hebnarová přislíbila, že radnice využije všech dostupných prostředků k tomu, aby pomohla zabránit majiteli bývalé těžební jámy cihelny rekultivovat tento prostor jinými materiály, než které v současné době povoluje rozhodnutí Obvodního báňského úřadu v Ostravě. Především se jedná o kontroverzní materiál Otosan 2. Starostka v této věci v úterý 15. března navštívila Ostravu a jednala přímo s předsedou Obvodního báňského úřadu v Ostravě Liborem Hrochem.

Jednání starostka vyvolala ve snaze získat informace zejména o dvou problémech, které aktuálně sužují město Kroměříž. Jednak je to samotná rekultivace dobývacího prostoru se snahou majitele rozšířit povolené materiály pro rekultivaci o Otosan 2, jednak aktuální problém s odčerpáváním povrchové vody ze stejné lokality, přičemž tato voda zaplavuje nejen samotnou těžební jámu, ale také patu městské skládky komunálního odpadu. „Za velmi pozitivní informaci, která ale samozřejmě zatím nemůže nahrazovat oficiální rozhodnutí, považuji ujištění pana předsedy Hrocha, že Obvodní báňský úřad jako prvoinstanční orgán při svém rozhodování respektuje postoj samosprávných orgánů. A protože současné vedení města nadále trvá na původním usnesení z roku 2007, v němž Zastupitelstvo města Kroměříže nesouhlasí s navážením jakéhokoliv jiného než povoleného materiálu do prostoru vážanské cihelny, je pro mně tato informace velmi důležitá," uvedla starostka Kroměříže Daniela Hebnarová. Podle ní bude současné vedení města svůj neměnný postoj deklarovat i novým usnesením. „Zjištění, že Obvodní báňský úřad ctí při svém rozhodování stanoviska samosprávy a tedy i samotných občanů, kteří žijí v dané lokalitě, je pro nás velmi pozitivní. Věříme, že v tomto případě skutečně zvítězí zdravý rozum nad snahou o finanční profit. I nadále však budeme dělat vše proto, aby se Otosan 2 v místní části Vážany neuskladnil," reagoval předseda osadního výboru ve Vážanech Emil Sedlařík.

Co se týče problematiky zaplavování těžební jámy povrchovými vodami, město zatím bohužel stále nemá k dispozici výsledný protokol o kontrole, kterou si radnice vyžádala letos v únoru. „Protokol jsme nedovezli ani z našeho jednání v Ostravě. Na Báňském úřadě prý probíhalo stěhování a snad kvůli němu došlo k časové prodlevě. O problému jsme ale hovořili jak s předsedou úřadu, tak s úředníkem, který kontrolu prováděl. Oba pánové podpořili náš návrh izolovat stěnu skládky od vodní plochy nepropustným jílovým valem. „Tento val by staticky i hydroizolačně bezpečně zajistil patu skládky tak, že by nebylo nutné vodu nákladně a problematicky odčerpávat," vysvětlil Petr Vodák z radničního odboru životního prostředí. Takové řešení je ale reálné pouze za předpokladu spolupráce všech dotčených subjektů a především majitele pozemků. I s ním se už starostka setkala ve snaze navázat společnou komunikaci a spolupráci. „Bezpodmínečně jsou nutná další jednání s majitelem prostoru panem Mesenským, ale spolupráce je nevyhnutelná i mezi všemi dalšími zúčastněnými subjekty, včetně občanů Vážan a občanských iniciativ. Velkou důvěru vkládáme i do nového osadního výboru," poznamenala Daniela Hebnarová, která už jednala ve věci Vážan také se zástupci Zlínského kraje.

„Snažíme se brát v úvahu všechny alternativy. A protože je prostor hliniště zařazen do analytické studie brownfieldů v kraji, informovali jsme se i o možnostech následného využití krajských dotací na rekultivaci prostoru. I zde je ale třeba říci, že bez souhlasu a dohody s majitelem nelze situaci řešit," dodal starostka s tím, že další jednání a schůzky budou následovat.

Sdílejte článek

Tisknout článek