Báňský úřad kontroloval hliniště vážanské cihelny

| 22.02.2011 |

Kroměříž – Prostor hliniště bývalé cihelny ve Vážanech navštívili ve středu 9. února pracovníci Obvodního báňského úřadu v Ostravě. Z podnětu města Kroměříže se zde konalo šetření ve věci odčerpávání povrchových vod, které už dnes postupně zaplavují dno hliniště. Šetření se vedle báňských úředníků zúčastnili i představitelé kroměřížské radnice v čele se starostkou Danielou Hebnarovou, zástupci odboru životního prostředí, členové sdružení Kuňka zastupující občany Vážan a jednatel společnosti Ecodump spol.s.r.o., která prování rekultivaci těžebního prostoru a měla by důlní vody odčerpávat.

Problém spočívá v tom, že společnost Ecodump je na základě rozhodnutí Obvodního báňského úřadu ze dne 2. 5. 2001 povinna v rámci rekultivace těžebního prostoru Vážany odčerpávat povrchové vody ze spodního rybníčku. Tato podmínka však není plněna a voda postupně zaplňuje celé dno těžební jámy, čím ohrožuje nejen majetek města Kroměříže, ale především sousední městskou skládku. „Stoupající hladina povrchové vody v dobývacím prostoru už zaplavila technologické zařízení bývalé městské skládky. Znehodnocena je jímka výluhových vod, zaplaveno je strojní vybavení čerpací stanice jímky výluhových a drenážních vod, elektroinstalace, zaplaveny jsou i drenáže podzemních vod skládkového tělesa," upozornila báňské úřadníky starostka města Daniela Hebnarová. Hladina vody už vystoupala nad izolaci a drenážní systém výluhových vod skládky. Zaplaven je i svah skládky, který nebyl dimenzován na tento zatěžovací stav, protože dle platné legislativy není možné zakládat skládku pod hladinou povrchové vody. Ohrožena tedy může být statika skládky a v případě nečerpání hrozí sesutí svahu a porušení izolací skládky domovních odpadů na pozemku města Kroměříže. „Náprava takové havárie by se pak pohybovala v řádu milionů, nemluvě o možných ekologických škodách," dodala starostka. Podle ní v minulých letech čerpalo vodu ve snaze ochránit svůj majetek město na své náklady, dnes by ovšem Správa majetku Města Kroměříže musela čerpat vodu prakticky z celého těžebního prostoru a proto bylo čerpání zastaveno.

Vzhledem ke všem skutečnostem město Kroměříž vyzvalo Báňský úřad k provedení kontrolního šetření a požádalo o neodkladnou nápravu tohoto stavu, který může skončit ekologickou havárií. „Proto jsme velmi rádi, že úředníci z Ostravy konečně opravdu přijeli a celou situaci oficiálně přímo na místě prošetřili. O výsledku šetření nás budou informovat s tímto výsledkem seznámíme i občany města, které situace pochopitelně znepokojuje. Problematice vážanského hliniště se ostatně chceme věnovat i na besedě s občany, která se uskuteční 23. února v 17 hodin v tamní hospodě U Klimešů," dodala starostka.

Sdílejte článek

Tisknout článek