Povolení ke vstupu do plochy veřejné zeleně

Město Kroměříž je správcem ploch veřejné zeleně, vyjma ploch silniční zeleně. V rámci správy těchto ploch vykonává běžnou údržbu (kosení, údržbu dřevin, údržbu mobiliáře atd.). Současně dbá na trvalou kvalitu těchto veřejných ploch. Třetí osoba (např. správce podzemní sítě, stavebník) však k výkonu své činnosti potřebuje zásah do ploch veřejné zeleně – jedná se např. o výkopy pro opravy podzemních sítí, budování nových podzemních sítí, využití části plochy zeleně k instalaci lešení pro zateplení domů atd. V tomto případě je nutno získat povolení správce veřejné zeleně, včetně podmínek pro provádění prací v plochách veřejné zeleně a uvedení plochy do původního stavu.
V případě, že takový zásah do veřejné zeleně je realizován v rámci stavební akce, která je povolována např. stavebním povolením je nutné, aby si tato třetí osoba nechala již v rámci zpracování projektové dokumentace ke stavbě, zpracovat do projektu organizace výstavby způsob zásahu do veřejné zeleně – např. umístění lešení apod.

Co k tomu potřebuji?

Podat "žádost o povolení vstupu do plochy veřejné zeleně".

Formuláře ke stažení

Osoby