Hlavní kontakty

Adresa:

Albertova 4062

767 01 Kroměříž

Telefon:

573 503 250

 


Organizace školy

Úplná ZŠ pro 1. - 9. ročník s právní subjektivitou již od svého založení.

Součásti školy

ZŠ, ŠJ, ŠD, Školní klub

Budova 

Prostorná, barevná a moderně vybavená škola se 2 tělocvičnami a fitcentrem, řadou pracoven, školní restaurací a átrii.

Sportoviště

Sportovní areál s fotbalovým hřištěm, hřiště na tenis, volejbal a nohejbal s umělými povrchy, basketbalové koše a atletická dráha, hřiště pro malé děti.
Arboretum s naučnou stezkou + učebna v přírodě.

Odborné pracovny12 učeben pro 1. stupeň, 12 učeben pro 2. stupeň, pracovny F, CH+laboratoř, PŘ, HV, AJ, VV+keramická dílna, cvičný byt+učebna Výchovy ke zdraví, dílna na kov a dřevo, počítačová učebna s volným přístupem na internet + multifunkční učebna s čítárnou – slouží jako prostory pro skupinové a projektové vyučování, promítání a školní klub určený žákům II. stupně, kde mohou trávit čas mezi výukou a po vyučování.

Školní družina

4 oddělení pro 1. - 5.tř. - práce na projektech, výlety do přírody, sportovní činnosti, kroužky. 

Provozní doba

vždy po dohodě s rodiči
6:30 - 7:55, po výuce - 16:00 hodin

Školní restaurace

Řídí se zásadami zdravé výživy, výběr ze 3 druhů hlavních jídel, několika druhů salátů, dezerty, zeleninové talíře.

Škola nabízí i svačiny.

Objednávky přes čipy. Ceny 1.- 4.r. 17,-Kč, 5.- 9.r. 20,-Kč

Filozofie školy je zaměřena na osobnost dítěte a výuku AJ. Snažíme se vytvořit příjemné a bezpečné místo, kde učitelé a žáci jsou partnery. Vzděláváme děti dle individuálních potřeb, zaměřujeme se na rozvoj tvořivosti, odpovědnosti, tolerance a komunikace, aby si dítě mohlo najít své vlastní místo ve společnosti a bylo schopné se celoživotně vzdělávat. Toho dosáhneme smysluplností učení a cílenými různorodými metodami práce /daltonské a kooperativní vyučování, projektová a skupinová výuka, činnostní učení, prožitková pedagogika, výuka na I. stupni přizpůsobena věkovým zvláštnostem dětí, komunitní kruhy, celoškolní projekty…/ 

To, že opravdu naplňujeme vše z filozofie školy dokazuje i jmenování 1. Bezpečnou školou v ČR mezinárodní organizací BŠ.

Profilace školy

Škola patří mezi 16 pilotních škol ČR, které ověřovaly zavádění ŠVP ZV. Vyučuje podle  svého Školního vzdělávacího programu „Škola pro život", překontrolovaného VÚP PRAHA a schváleného MŠMT ČR.