Hlavní kontakty

Adresa:

Žižkova 4019/43

767 01 Kroměříž

Telefon:

573 341 434

 


Zřizovatel MŠ

Město Kroměříž

Organizace školy

Mateřská škola s právní subjektivitou, sídlící v budově z roku 1990. Objekt je dvoupodlažní, zděný, skládá se ze dvou budov spojených vstupní halou.

Stravné

Cena stravného pro děti, které dovrší ve školním roce 3 – 6 let 
29,- Kč za celodenní stravování
Přesnídávka 6,- Kč, oběd 17,- Kč, svačina 6,- Kč

Cena stravného pro děti, které dovrší v daném školním roce 7 let
31,- Kč za celodenní stravování
Přesnídávka 6 Kč, oběd 19 Kč, svačina 6 Kč 

Příspěvek rodičů na úhradu neinvestičních nákladů na dítě

dítě na celodenní docházku: 240,- Kč
dítě na 5 dnů v měsíci: 240,- Kč
dítě na 4 hodiny denně: 240,- Kč

Jídelna s kapacitou 100 jídel

Provoz MŠ

6:30 – 16:15 hodin

Součásti školy

  • školní jídelna
  • vybavená školní zahrada v klidné části města, s upraveným kopcovitým terénem vhodným pro celoroční pohybové aktivity dětí, včetně sáňkování a bobování v zimě

Počet tříd

3 třídy

Kapacita MŠ

78 dětí

Priority školy

Mateřská škola získala statut Zdravá mateřská škola, je registrována u Státního zdravotního ústavu v Praze.

V mateřské škole je uplatňováno vzdělávání dětí na základě Školního vzdělávacího programu předškolního vzdělávání – „Kurikula podpory zdraví v mateřské škole".

Profilace školy

  • Děti jsou vedeny k postojům, které spočívají v úctě ke zdraví a praktickým dovednostem chránícím zdraví.
  • Vlastní projekt prevence proti úrazům a patologickým jevům.
  • Péče o děti s vadami řeči.
  • Poradenská činnost pro rodiče.
  • Odborné přednášky pro rodiče s tematikou zdraví a zdravého životního stylu, často i za přítomnosti dětí.