Hlavní kontakty

Adresa:

Osvoboditelů 60/49

767 01 Kroměříž

Telefon:

573 337 651

 


Organizace školy

Mateřská škola s právní subjektivitou, sídlící v budově z roku 1902. Budova je zděná, jednopodlažní, částečně podsklepená.

Strava 

 • dovážena ze ŠJ Mánesova
 • děti od 3-6 let 29,- Kč
 • děti od 7-11 let 31,- Kč 

Příspěvek rodičů na úhradu neinvestičních nákladů na dítě

 • dítě na celodenní docházku : 240,- Kč
 • dítě na 5 dnů v měsíci: 240,- Kč
 • dítě na 4 hodiny denně: 160,- Kč

Provoz MŠ

 • 6:15 – 16:00 hodin

Součásti školy

 • vybavená školní zahrada

Kapacita

 • 50 dětí

Počet tříd

 • 2 třídy, 1 lehárna

Priority školy

V MŠ je uplatňován Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání, který vychází z osobnostně orientovaného modelu předškolního vzdělávání a z prvků Kurikula zdravé mateřské školy

Profilace školy

 • Koncepčním záměrem je škola rodinného typu
 • Prevencí zubního kazu Zdravý úsměv
 • Pravidelnými návštěvami kroměřížského zámku a zahrad
 • Společnými programy s Mateřskou školou Žižkova v Kroměříži a Základní školou Kostelany
 • Projektem Hrou proti stárnutí - péčí o seniory