Hlavní kontakty

Adresa:

Štítného 3712/4

767 01 Kroměříž

Telefon:

573 340 788

 


Organizace školy

Mateřská škola s právní subjektivitou, sídlící v budově z roku 1990.

Objekt je dvoupodlažní, zděný, skládá se ze dvou budov spojených vstupní halou.

Cena stravného

Děti od 3-6 let

 • 29,- Kč za celodenní stravování
 • přesnídávka 6,- Kč, oběd 17,- Kč, svačina 6,- Kč

Děti, které dovrší v daném školní roce 7 let

 • 31,- Kč za celodenní stravování
 • přesnídávka 6 Kč, oběd 19 Kč, svačina 6,- Kč

Příspěvek rodičů na úhradu neinvestičních nákladů na dítě

 • dítě na celodenní docházku: 240,- Kč
 • dítě na 5 dnů v měsíci: 240,- Kč
 • dítě na 4 hodiny denně: 240,- Kč

Školní jídelna

Jídelna s kapacitou: 100 jídel  

Provoz MŠ

 • 6:30 – 16:15 hodin

Součásti školy

 • školní jídelna
 • vybavená školní zahrada v klidné části města, s upraveným kopcovitým terénem vhodným pro celoroční pohybové aktivity dětí, včetně sáňkování a bobování v zimě

Kapacita

 • 78 dětí

Počet tříd

 • 3 třídy

Priority školy

Mateřská škola získala statut Zdravá mateřská škola, je registrována u Státního zdravotního ústavu v Praze.

V mateřské škole je uplatňováno vzdělávání dětí na základě Školního vzdělávacího programu předškolního vzdělávání – „Kurikula podpory zdraví v mateřské škole".

Profilace školy

 • Děti jsou vedeny k postojům, které spočívají v úctě ke zdraví a praktickým dovednostem chránícím zdraví.
 • Vlastní projekt prevence proti úrazům a patologickým jevům.
 • Péče o děti s vadami řeči.
 • Poradenská činnost pro rodiče.
 • Odborné přednášky pro rodiče s tematikou zdraví a zdravého životního stylu, často i za přítomnosti dětí.

Termín zápisu do MŠ

Zápis do MŠ proběhne ve dnech 9. - 10. května 2016 

Srdečně zveme na Den otevřených dveří, který se uskuteční v pátek 18. března 2016.