Hlavní kontakty

Adresa:

Spáčilova 3239

767 01 Kroměříž

Telefon:

573 338 225

 


Zřizovatel MŠ

Město Kroměříž

Organizace školy

Mateřská škola s právní subjektivitou, sídlící v budově z roku 1972. Dvoupodlažní objekt je sestaven ze tří pavilonů propojených spojovacím krčkem, který je zastřešený.

Cena stravného

 • děti od 3 - 6 let 30,- Kč
 • děti od 7 - 11 let 31,- Kč 

Příspěvek rodičů na úhradu neinvestičních nákladů na dítě

 • dítě na celodenní docházku : 350,- Kč 

Jídelna

 • s kapacitou 200 jídel

Provoz MŠ

 • 6:30 – 16:00 hodin

Součásti školy

 • školní jídelna,
 • rozlehlá a účelně vybavená školní zahrada

Počet tříd

 • 5 třídy

Kapacita MŠ

 • 130 dětí

Priority školy

V alternativní mateřské škole je uplatňováno vzdělávání dětí na základě Školního vzdělávacího programu předškolního vzdělávání, který vychází z Kurikula Začít spolu.

Profilace školy

 • Koncepčním alternativním záměrem školy
 • Preventivním programem prevence sociálně patologických jevů vycházejících z přijatých prvků bezpečné komunity
 • Projektem Bezpečné komunity
 • Péčí o děti s vadami řeči
 • Individuální rozvoj osobnosti dítěte
 • Klub rodičů – spolupráce s rodiči