Hlavní kontakty

Adresa:

Páleníčkova 2851/5

767 01 Kroměříž

Telefon:

573 340 076

 


Organizace školy

Mateřská škola s právní subjektivitou, sídlící v budově z roku 1966 v klidné části města.

Objekt se skládá ze dvou zděných budov přiléhajících k sobě, vzájemně propojených.

Cena stravného

 • děti od 3-6 let 29,- Kč
 • děti od 7-11 let 31,- Kč

Příspěvek rodičů na úhradu neinvestičních nákladů na dítě je 250 kč

Školní jídelna

 • kapacita 120 jídel

Provoz MŠ

 • 6:15 – 16:15 hodin

Součásti školy

 • školní jídelna
 • tělocvična
 • účelně vybavená školní zahrada s bohatou zelení

Kapacita MŠ

 • 103 dětí

Počet tříd

 • 4 třídy

Priority školy

Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu s názvem „Ať je nám dobře na světě, na naší modré planetě", který vychází z RVP PV a uplatňuje principy alternativního programu předškolní výchovy Začít spolu, který preferuje spolupráci MŠ s rodinami dětí.

Profilace školy

 • Rozvíjením hlubších vztahů mezi dětmi navzájem, dětmi a pracovníky školy, školou a rodiči, seznamováním dětí s naším městem, okolní přírodou a životem na naší planetě ve všech jeho souvislostech
 • Vynikající spoluprací s rodiči při předškolním vzdělávání dětí
 • Netradičními Dny otevřených dveří
 • Pravidelnými akcemi s rodiči
 • Prevencí zubního kazu Zdravý úsměv
 • Celoročním využíváním vybavené školní zahrady