Hlavní kontakty

Adresa:

Kollárova 3945/2

767 01 Kroměříž

Telefon:

573 339 990, 573 338 108, 573 338 891

 


Mateřská škola s odloučeným pracovištěm Těšnovice č. 31.

Organizace školy

Mateřská škola s právní subjektivitou sídlící v budově z roku 1979 s přístavbou v roce 1982. Objekt je dvoupodlažní, skládá se ze dvou budov přiléhajících k sobě.

Stravné

děti od 3-6 let 29,- Kč
děti od 7-11 let 31,- Kč

Příspěvek rodičů na úhradu neinvestičních nákladů na dítě

dítě na celodenní docházku: 240,- Kč
dítě na 5 dnů v měsíci: 240,- Kč
dítě na 4 hodiny denně: 160,- Kč

Školní jídelna

Jídelna s kapacitou 400 jídel

Provoz MŠ

6:30 až 16:30 hodin

Součásti MŠ

školní jídelna, rozlehlá zahrada s funkčním vybavením, odloučené pracoviště Těšnovice sídlící v samostatné historické budově z roku 1873

Počet tříd

4 třídy MŠ Kolárova

1 třída Těšnovice

Počet dětí

125 dětí

Priority školy

V mateřské škole je uplatňováno vzdělávání dětí na základě Školního vzdělávacíhoV mateřské škole je uplatňováno vzdělávání dětí na základě Školního vzdělávacího programu s prvky vycházejícími z kurikula mateřských škol podporujících zdraví a s prvky Daltonského plánu.

Profilace školy

  • Koncepčním záměrem školy je škola podporující zdraví s prvky Daltonského plánu
  • Zapojením do projektu Hrou proti úrazům, Zdravý úsměv, Bezpečná komunita, Zdravé město
  • Péčí o děti se speciálními potřebami, s vadami řeči
  • Preventivním programem pro sociálně patologické jevy
  • Mezinárodním projektem „Ahoj kamarát" ve spolupráci s MŠ v Nitře
  • Projektem úzké spolupráce s FOD - Klokánek