Hlavní kontakty

Adresa:

Gorkého 2566/1

767 01 Kroměříž

Telefon:

573 337 362

 


Mateřská škola s odloučeným pracovištěm Trávník č. 41 

Organizace školy

Mateřská škola s právní subjektivitou, sídlící ve zděné budově z roku 1958 v klidné části města. Budova MŠ je dvoupodlažní, zděná. Celková rekonstrukce budovy byla dokončená ve školním roce 1995. Rekonstrukce ŠJ v r.2006.

Cena stravného

děti 3 - 6 let 29,- Kč
děti 7 - leté 31,- Kč

Příspěvek rodičů na úhradu neinvestičních nákladů na dítě

dítě na celodenní docházku : 240,- Kč
dítě na 5 dnů v měsíci: 240,- Kč
dítě na 4 hodiny denně: 160,- Kč

Školní jídelna

Jídelna s kapacitou 300 jídel.

Provoz MŠ 

6:30 – 16:00 hodin 

Součásti školy

školní jídelna, moderně vybavená tělocvična a rozlehlá školní zahrada s bohatou zelení, odloučené pracoviště Trávník sídlící v samostatné budově z roku 1901

Počet tříd

4 třídy MŠ Gorkého
1 třída Trávník

Kapacita MŠ

120 dětí

Speciální třídy 

1 speciální třída pro děti s vadami řeči

Priority školy

V mateřské škole je uplatňováno vzdělávání dětí na základě přijatého Školního vzdělávacího programu předškolního vzdělávání, který vychází z osobnostně orientovaného modelu.

Profilace školy

  • Péče o děti se speciálními potřebami a s vadami řeči
  • Ekologickými aktivitami
  • Prevencí vadného držení těla pravidelným cvičením v tělocvičně
  • Program prevence sociálně patologických jevů