Mgr. Vladimíra Vondráčková

radní

Kontakt

Politická příslušnost

ANO 2011

fileadmin/user_upload/vondrackovaVl.jpg

Účast v komisích a výborech

předseda, tajemník, zástupce předsedy

člen