Útvar tajemníka

Součástí útvaru tajemníka je sekretariát, oddělení personální a tiskový mluvčí.
Zaměstnanci oddělení personálního jsou přímo podřízeni tajemníkovi MěÚ.

Oddělení personální zajišťuje komplexní personální agendu zaměstnanců města zařazených do úřadu,
zaměstnanců města nezařazených do úřadu (např. Městská policie Kroměříž) a členů
ZMK, výborů ZMK a komisí RMK

Zajišťuje komplexní mzdovou agendu zaměstnanců města zařazených do úřadu,
zaměstnanců města nezařazených do úřadu (Městská policie Kroměříž) a
odměňování členů ZMK, výborů ZMK a komisí RMK

Zajišťuje komplexní agendu vzdělávání zaměstnanců úřadu ve spolupráci
s vedoucími jednotlivých odborů..

Sekretariát zabezpečuje všechny úkoly sekretariátu související s výkonem funkce
uvolněných členů zastupitelstva města a s výkonem funkce tajemníka MěÚ. Sleduje plnění úkolů stanovených RMK a ZMK, odpovídá za kompletnost a formální správnost materiálů předkládaných pro
jednání RMK a ZMK; zároveň pořizuje zápisy z jednání těchto orgánů města.

Tiskový mluvčí zajišťuje informační servis města, odpovídá na dotazy médií, vede tiskové konference, koordinuje obsahovou stránku webu města a podílí se na přípravě Kroměřížského zpravodaje

Budova A

Adresa:

Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž


Organizační struktura

Přítomen | Mimo pracoviště (Aktualizováno každých 15 minut)


Oddělení personální
Oddělení organizační a vnějších vztahů
Tento web využívá k optimalizaci služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokračováním v prohlížení stránek s použitím cookies souhlasíte. Další informace