Úsek tajemníka

 

Součástí úseku tajemníka je oddělení personální, mzdové a vzdělávání, tiskový mluvčí, asistenti starosty a místostarostů a agenda související s projektem Zdravé město.

Oddělení personální, mzdové a vzdělávání zajišťuje personální a mzdovou agendu zaměstnanců úřadu, Městské policie Kroměříž, členů Zastupitelstva města Kroměříže, výborů Zastupitelstva města Kroměříže a komisí Rady města Kroměříže. Ve spolupráci s vedoucími jednotlivých odborů úřadu se také stará o další profesní vzdělávání zaměstnanců úřadu.

Asistenti starosty a místostarostů plní úkoly stanovené vedením města a tajemníkem, které souvisejí zejména s výkonem samostatné působnosti úřadu.

Tiskový mluvčí zajišťuje informační servis města, odpovídá na dotazy médií, vede tiskové konference, koordinuje obsahovou stránku webu města a podílí se na přípravě Kroměřížského zpravodaje.

Projekt Zdravé město plní úkoly týkající se zlepšování kvality veřejné správy, strategického řízení, zapojování veřejnosti a budování místního partnerství. Cílem je systematická podpora postupu směřujícího k udržitelnému rozvoji na místní či regionální úrovni. Dále také zajišťuje informační servis pro místní neziskové organizace.

Budova A

Adresa:

Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž


Organizační struktura

Přítomen | Mimo pracoviště (Aktualizováno každých 15 minut)


Oddělení personální, mzdové a vzdělávání
Tento web využívá k optimalizaci služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokračováním v prohlížení stránek s použitím cookies souhlasíte. Další informace