MUDr. Tomáš Třasoň

radní

Kontakt

Politická příslušnost

Nezávislí

fileadmin/user_upload/obrazky/zastupitele/Trason.jpg

Účast v komisích a výborech

předseda, tajemník, zástupce předsedy