Mgr. Tomáš Opatrný

zastupitel

Kontakt

Politická příslušnost

ANO

fileadmin/user_upload/opatrny.jpg

Účast v komisích a výborech

předseda, tajemník, zástupce předsedy

člen