MUDr. Richard Kreml

zastupitel

Kontakt

Politická příslušnost

Zdravé Kroměřížsko

fileadmin/user_upload/obrazky/zastupitele/Kreml.jpg

Účast v komisích a výborech

člen