Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Oddělení ochrany vod a prostředí

 státní správu na úseku:

     

  • Vodního hospodářství dle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích ve znění pozdějších předpisů. Současně vodoprávní úřad jako speciální stavební úřad pro povolování vodních děl postupuje dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění..
  • Ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
  • Odpadového hospodářství dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Budova B

Adresa:

Husovo náměstí 534, 767 01 Kroměříž


Organizační struktura

Přítomen | Mimo pracoviště (Aktualizováno každých 15 minut)