Ing. Martin Liška

referent (myslivosti, rybářství a veterinární péče)

Nepřítomen/nepřítomna na úřadě

Kontakt

Telefon:

573 321 327