Ing. Leona Císařová

referent (ochrana přírody a krajiny)

Přítomen/přítomna na úřadě

Kontakt

Telefon:

573 321 333


Účast v komisích a výborech

předseda, tajemník, zástupce předsedy