Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Odbor životního prostředí

Odbor životního prostředí, jehož součástí je oddělení ochrany vod a prostředí (vodoprávní úřad), zajišťuje výkon státní správy ve všech oblastech ochrany životního prostředí v kroměřížském regionu, jako je například ochrana přírody a krajiny, lesů, vod, zvířat, zemědělského půdního fondu atd. Zabývá se také problematikou myslivosti, rybářství, zákonného nakládání s odpady, povoluje kácení stromů a vyjadřuje se ke všem projektů a stavbám, které mohou mít vliv na kvalitu životního prostřední ve spádové oblasti města Kroměříže jakožto obce s rozšířenou působností. 

Vodoprávní úřad, jako speciální stavební úřad, vydává stavební povolení pro stavbu vodních děl.

 

Úplný přehled činností Odboru životního prostředí najdete v organizačním řádu.

Budova B

Adresa:

Husovo náměstí 534, 767 01 Kroměříž


Organizační struktura

Přítomen | Mimo pracoviště (Aktualizováno každých 15 minut)


Oddělení ochrany vod a prostředí
Oddělení ekologie krajiny