Odbor Útvar tajemníka

Součástí odboru Útvar tajemníka je oddělení personální. Zaměstnanci oddělení personálního jsou přímo podřízeni vedoucímu odboru. Na odboru Útvar tajemníka jsou dále zařazeni administrativní a informační pracovník, zaměstnanec zajišťující agendu rady a zastupitelstva města a zaměstnanci na úseku vnějších vztahů a propagace.

Tito zaměstnanci jsou přímo podřízeni vedoucímu odboru. Odbor Útvar tajemníka vykonává činnosti jak v samostatné, tak v přenesené působnosti.

Budova A

Adresa:

Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž


Organizační struktura

Přítomen | Mimo pracoviště (Aktualizováno každých 15 minut)


Oddělení personální
Úsek vnějších vztahů a propagace