Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Komunitní plánování sociálních služeb na Kroměřížsku

Komunitní plánování sociálních služeb je metoda, kterou lze na úrovni obcí plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů. Účelem komunitního plánování sociálních služeb je posilování sociální soudržnosti komunity a zároveň podpora sociálního začleňování a předcházení sociálnímu vyloučení, a to jak jednotlivců, tak i skupin. V rámci komunitního plánování se setkávají čtyři pracovní skupiny – senioři, rodiny s dětmi, osoby se zdravotním postižením a osoby ohrožené sociálním vyloučením.

Komunitní plán sociálních služeb na Kroměřížsku pro období 2020 – 2023 byl schválen na VIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže, konaném 29. srpna 2019, bod číslo XXVII.