Komunitní plánování sociálních služeb na Kroměřížsku

Komunitní plánování sociálních služeb je metoda, kterou lze na úrovni obcí plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů. Účelem komunitního plánování sociálních služeb je posilování sociální soudržnosti komunity a zároveň podpora sociálního začleňování a předcházení sociálnímu vyloučení, a to jak jednotlivců, tak i skupin. V rámci komunitního plánování se setkávají čtyři pracovní skupiny – senioři, rodiny s dětmi, osoby se zdravotním postižením a osoby ohrožené sociálním vyloučením.

Komunitní plán sociálních služeb na Kroměřížsku pro období 2020 – 2023 byl schválen na VIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže, konaném 29. srpna 2019, bod číslo XXVII.