Miloslav Gerla

opravy komunikací a příprava staveb

Nepřítomen/nepřítomna na úřadě

Kontakt

Telefon:

573 321 167


Účast v komisích a výborech

předseda, tajemník, zástupce předsedy