ing. Vlastimil Foltýn

údržba místních komunikací, dopravní značení

Přítomen/přítomna na úřadě

Kontakt

Telefon:

573 321 162


Účast v komisích a výborech

člen