Jana Skácelová, DiS.

zábor veřejného prostranství, místní poplatek za jeho užívání

Přítomen/přítomna na úřadě

Kontakt

Telefon:

573 321 161