Odbor rozvoje města

Odbor rozvoje města se zabývá rozvojovými aktivitami radnice. Zabývá se záměry ve všech jejich fázích - od přípravy až po následnou kontrolu. Odbor se člení na dvě oddělení.

Oddělení strategického rozvoje města analyzuje dlouhodobé potřeby města, vyhledává vhodné možnosti zajištění vícezdrojového financování pro aktivity a projekty města, zajišťuje zpracování žádostí o dotaci, administraci, řízení a publicitu realizovaných dotačních projektů, zajišťuje aktivity spojené s udržitelností projektů ve spolupráci s věcně příslušnými odbory a poskytuje poradenství a metodickou pomoc při přípravě a realizaci partnerských projektů.

Oddělení investic zpracovává náměty pro utváření městského prostředí, pořizuje studie a projekty ve spolupráci s externími architekty a věcně příslušnými odbory, zajišťuje realizaci a koordinaci investic, inženýrskou činnost a kontrolu.

Úplný přehled činností Odboru rozvoje města najdete v organizačním řádu.

 

 

Budova A

Adresa:

Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž


Organizační struktura

Přítomen | Mimo pracoviště (Aktualizováno každých 15 minut)


Oddělení strategického rozvoje města
Oddělení investic
Tento web využívá k optimalizaci služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokračováním v prohlížení stránek s použitím cookies souhlasíte. Další informace