Ing. Jana Gregorová

referent odboru

Nepřítomen/nepřítomna na úřadě

Kontakt

Telefon:

573 321 268

Mobilní telefon:

603 951 941


Účast v komisích a výborech

předseda, tajemník, zástupce předsedy