Ing. Michaela Jiříková

projektový manažer -Zdravé město Kroměříž a MA 21

Nepřítomen/nepřítomna na úřadě

Kontakt

Telefon:

573 321 271

Mobilní telefon:

720 958 306


Účast v komisích a výborech

předseda, tajemník, zástupce předsedy