Ing. Simona Prečanová

vedoucí odboru

Kontakt

Telefon:

573 321 275


Účast v komisích a výborech

člen