Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Odbor právní

Součástí odboru právního je oddělení majetkoprávní. 

Odbor právní vykonává zejména následující činnosti:

a) právní úkoly plynoucí z činnosti města a MěÚ, pokud tyto nespadají do přímé kompetence jednotlivých odborů MěÚ; v oblasti právních činností zastupuje město a MěÚ navenek na základě konkrétního pověření,

b) připomínkuje a kontroluje právní přípustnost předložených obchodních, občanskoprávních a pracovněprávních smluv, prognózuje právní důsledky a upozorňuje na ně v případech, kdy v příslušném odboru nebo útvaru není zařazen právník, a řídí zabezpečení právních projektů pro potřeby RMK a ZMK,

c) podílí se na přípravě smluv a vyjadřuje se k návrhům předložených smluv, přičemž vychází z podkladů a informací, předložených a poskytnutých příslušnými odbory a útvary v případech, kdy v příslušném odboru nebo útvaru není zařazen právník,

d) vyjadřuje se po právní stránce k navrženým usnesením ZMK a RMK; provádí kontrolu věcné a funkční příslušnosti rozhodovacích činností MěÚ a orgánů města a navrhuje opravná opatření,

e) sestavuje informace, publikace a podklady s právní tématikou pro občany a pro sdělovací prostředky ve spolupráci s tiskovým mluvčím,

f) připravuje a tvoří ve spolupráci s jednotlivými odbory a útvary interní právní předpisy v souladu s příslušným interním předpisem, není-li příslušná jiná organizační jednotka

Úplný přehled činností právního odboru najdete v organizačním řádu.

Budova A

Adresa:

Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž


Organizační struktura

Přítomen | Mimo pracoviště (Aktualizováno každých 15 minut)


Oddělení majetkoprávní