Oddělení matriky

Velké náměstí 115, 767 01  Kroměříž

  • Oddělení matriky zabezpečuje úplnou matriční agendu pro matriční obvod, tj. vede matriční knihy a provádí do nich zápisy, za předpokladů stanovených zákonem pořizuje výpisy z matrik a nechává dle zákona o informacích nahlížet do matričních knih (z.č. 301/2000Sb. o matrikách, jménu a příjmení, v platném znění, z.č. 94/1963 Sb. o rodině, v platném znění)
  • Vede správní řízení v případě podání žádosti na změnu příjmení nebo jména
  • Projednává v souladu se zákonem otázky týkající se určení otcovství
  • Přijímá žádosti k uzavření sňatku a zajišťuje na základě těchto žádostí slavnostní obřad, vydává vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství 
  • Organizačně zabezpečuje „vítání občánků"
  • Přijímá žádosti o vydání osvědčení o státním občanství České republiky
  • Ověřuje dle zákona shodu opisů nebo kopie s listinou a ověřuje pravost podpisu (z.č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou, v platném znění)

Budova B

Adresa:

Husovo náměstí 534, 767 01 Kroměříž


Organizační struktura

Přítomen | Mimo pracoviště (Aktualizováno každých 15 minut)


Tento web využívá k optimalizaci služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokračováním v prohlížení stránek s použitím cookies souhlasíte. Další informace