Odbor kultury a cestovního ruchu

Odbor koordinuje veškeré aktivity ve městě, které se dotýkají oblastí kultury a cestovního ruchu. Součástí odboru je oddělení kultury, které má na starosti koncepci kultury ve městě a dohled nad její realizací, zejména v souvislosti s činnostmi Domu kultury a Knihovny Kroměřížska. Koordinuje také spolupráci ostatních kulturních subjektů s cílem zajistit pestrou a vyváženou kulturní nabídku v Kroměříži. Oddělení zajišťuje administrativní činnost kulturní komise, spolupracuje s partnerskými městy, přijímá oznámení o konání veřejných kulturních a hudebních produkcí ve městě a je správcem místního poplatku za lázeňský a rekreační pobyt a z ubytovací kapacity. atd.

 

V případě cestovního ruchu má odbor na starosti strategické řízení turistické destinace včetně organizace, realizace a propagace kampaní zaměřených na podporu a rozvoj cestovního ruchu. Úzce spolupracuje s turistickými informačními centry, profesními organizacemi, poskytovateli turistických služeb a dalšími subjekty působícími v oblasti cestovního ruchu. Odbor má na starosti také publicitu v médiích a tiskový servis pro potřeby města.

 

Úplný přehled činností Odboru kultury a cestovního ruchu najdete v organizačním řádu

Budova A

Adresa:

Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž


Organizační struktura

Přítomen | Mimo pracoviště (Aktualizováno každých 15 minut)


Tento web využívá k optimalizaci služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokračováním v prohlížení stránek s použitím cookies souhlasíte. Další informace