Odbor kultury a cestovního ruchu

V oblasti kultury odbor zajišťuje výkon zřizovatelských funkcí ve vztahu k příspěvkovým organizacím Dům kultury a Knihovna Kroměřížska. Má na starosti realizaci koncepce kultury ve městě, koordinuje spolupráci ostatních kulturních subjektů s cílem zajistit pestrou a vyváženou kulturní nabídku v Kroměříži. Odbor spolupracuje s partnerskými městy, přijímá oznámení o konání veřejných kulturních a hudebních produkcí ve městě, zajišťuje například protokolární záležitosti města, administrativní činnost kulturní komise nebo činnost kronikáře.

V oblasti cestovního ruchu má odbor na starosti strategické řízení města jako turistické destinace včetně organizace, realizace a propagace kampaní zaměřených na podporu a rozvoj cestovního ruchu. V oblasti cestovního ruchu funguje jako marketingová agentura zastupující zájmy města Kroměříže. Zajišťuje propagaci města, spolupráci se zahraničím, tvorbu a distribuci propagačních materiálů, prezentuje město na veletrzích a výstavách cestovního ruchu, administruje a zajišťuje aktualizaci informací z oblasti cestovního ruchu na turistickém portálu a sociálních sítích města, zajišťuje dohled nad správnou aplikací městského loga, zpracovává koncepci rozvoje cestovního ruchu a propagace města včetně návrhu spolupráce s organizacemi v oblasti cestovního ruchu. Spolupracuje s turistickými informačními centry, profesními organizacemi, poskytovateli turistických služeb a dalšími subjekty působícími v oblasti cestovního ruchu. Odbor je také správcem místního poplatku z pobytu.

Odbor kultury a cestovního ruchu organizuje a zabezpečuje kulturní akce schválené RMK. Je pořadatelem akcí Vybarvený běh, Den uniformovaných sborů, Advent na radnici, zajišťuje oficiální pietní akty města a spolupracuje s místními organizacemi při organizaci a pořádání dalších kulturních a společenských akcí.  Organizuje také anketu Cena města Kroměříže. 

Úplný přehled činností Odboru kultury a cestovního ruchu najdete v organizačním řádu.
Užitečné informace týkající se cestovního ruchu najdete na turistickém portálu města

Budova A

Adresa:

Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž


Organizační struktura

Přítomen | Mimo pracoviště (Aktualizováno každých 15 minut)


Tento web využívá k optimalizaci služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokračováním v prohlížení stránek s použitím cookies souhlasíte. Další informace