Ing. Marcela Plačková

referent pro krizové řízení

Nepřítomen/nepřítomna na úřadě

Kontakt

Telefon:

573 321 159

Mobilní telefon:

721 304 920