Ing. Pavel Kopecký

vedoucí odboru

Nepřítomen/nepřítomna na úřadě

Kontakt

Telefon:

573 321 122


Účast v komisích a výborech

předseda, tajemník, zástupce předsedy