MUDr. Miloš Kucián

zastupitel

Kontakt

Politická příslušnost

nezávislý (zvolen za ZK)

fileadmin/user_upload/kucian.jpg

Účast v komisích a výborech

předseda, tajemník, zástupce předsedy