MUDr. Lumír Francek

radní

Kontakt

Politická příslušnost

ODS

fileadmin/user_upload/francek1.jpg

Účast v komisích a výborech

člen