MUDr. Karel Gern

zastupitel

Kontakt

Politická příslušnost

ANO

fileadmin/user_upload/gern.jpg

Účast v komisích a výborech

člen