Ing. Jaroslav Adamík

zastupitel

Kontakt

Politická příslušnost

KSČM

fileadmin/user_upload/adamik.jpg

Účast v komisích a výborech

předseda, tajemník, zástupce předsedy

člen