Bc. Jan Talafant, MSc.

Kontakt


Účast v komisích a výborech

člen