Ing. arch. Radmila Vraníková, Ph.D.

Architektka města

Kontakt

Telefon:

573 321 621

Mobilní telefon:

736 760 087


Účast v komisích a výborech

předseda, tajemník, zástupce předsedy