Zvláštní užívání komunikací - rozkopávky, protlaky, lešení, skládky, parkovací místo

Zvláštní užívání silnic je povolováno v souladu se zákonem č.13/1997 Sb.,o pozemních komunikacích s předchozím souhlasem vlastníka dotčené pozemní komunikace a souhlasem příslušného orgánu Policie České republiky.

Co k tomu potřebuji?

  • vyplnit tiskopis žádosti
  • souhlas vlastníka dočené pozemní komunikace 
  • souhlas DI Policie ČR
  • uhradit správní poplatek dle zák.č.634/2004 Sb.,o správních  poplatcích

Formuláře ke stažení

Osoby

  • zvláštní užívání komunikací, uzavírky, dopravní značení, uložení sítí Libor Hájek 573 321 384
    |
    |